Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har öppnat sin verksamhet med undervisning i klassrum. Läs mer nedan. 
 

Vuxenutbildningen öppnar sin verksamhet med undervisning  i klassrum

Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

 

Eleverna förväntas, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för att följa de instruktioner som förmedlas.  Detta innebär:

  • eleverna följer undervisning utifrån sitt schema på plats.


Tips och råd

  • Viktigt att du som elev är aktiv och aktivt följer lärarnas instruktioner. 
  • Rekommendationer kring handhygien och lämpliga avstånd gäller fortfarande.

 

Kallelse HT20 Grundläggande gymnasiala studier

Kallelse HT20 Gymnasiala studier på distans 

Observera att Grundläggande och Gymnasiet inte har något uppropstillfälle utan börjar efter det hemskickade schemat den 18/8. Det är endast distanselever som har upprop den 17/8.

_________________________________________________________

Hos Vuxenutbildningen Sölvesborg-Bromölla hittar du en rad olika utbildningsmöjligheter. Du kan läsa grund- och gymnasieämnen, gå orienteringskurser och läsa på distans.

För vuxna med särskilda behov finns Särskild utbildning för vuxna. Behöver du läsa svenska för att förbättra dina chanser på arbetsmarknaden finns utbildning i svenska för invandrare med flera olika grupper utifrån den studerandes nivå och förkunskaper.

På Vuxenutbildningen utgår vi alltid från individen och du som studerande är det viktiga för oss. Digital teknik är en självklar del av vår pedagogiska verksamhet. Du finner Vuxenutbildningen på Tekniskt Lärcentrum i Sölvesborg.

Kontakta oss också för prövning/validering av tidigare kunskaper, studie- och yrkesvägledning. Läs mer om Vuxenutbildningen under flikarna till vänster.

__________________________________________________________

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2020, men på grund av det rådande läget har regeringen beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna. Det är nämligen i nuläget inte möjligt att få slutbetyg från komvux i många kommuner eftersom prövningar ställs in på grund av covid-19.

– Med spridningen av covid-19 har möjligheten till prövning för betyg i komvux ställts in i många kommuner. Därmed riskerar eleverna att behöva studera längre för att uppnå behörighet till högre studier. För att elever som siktar mot att få slutbetyg inte ska drabbas förlängs nu möjligheten att utfärda betyg från komvux på gymnasial nivå i ytterligare ett år fram till och med den 1 juli 2021, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Äldre bestämmelser om behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

Aktuellt

Svenska för föräldralediga startar igen vecka 37. Tryck på Läs mer för att få veta vilka tider som grupperna i Sölvesborg och Bromölla har.


Kursstarter:
SFI har kontinuerligt intag på sina utbildningar. Gy- och grund har intag var 5:e vecka, Lärvux har intag efter överenskommelse.  Välkommen med din ansökan! 

Prov- och omprovstillfällen: 
Tisdagar 17.00-20.00, TLC

Info fås genom lärare. 
___________________________


Besöksadress:
Skånevägen 21
294 34 SÖLVESBORG

Nedan finns en länk till en karta över salarna på TLC.
>>> Karta
___________________________

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se