Studieinformation

Vårens terminstider i Bromölla Vt -22:

All kommunal vuxenutbildning i egen regi: 220124 - 220607

Studietider hösten 2021

Gymnasiekurser:
2021-08-16 - 2022-01-02 

Grundläggande, Gymnasiekurser (distans), Lärvux: 
2021-08-16—2022-01-02

Utbildning i Svenska för invandrare: 
2021-08-11—2021-12-22

På SFI har den studerande studietid alla dagar förutom helgdagar och semester.

Kontinuerlig ansökningstid till studier på SFI.

Antagning till gymnasiet beror på vilken kurs du går. Som regel är det antagning var 10:e vecka. Antagning för Gymnasie ht-21 är 20/9 och 25/10 för grupper som läser på plats. För distansstudier kan antagning variera. Kontakta Vuxenutbildningens Studie- och yrkesvägledare för mer info.

Antagning Grundläggande och Gymnasiekurser 
20/9, 25/10

---------------------------------------------------

För den gymnasiala delen sker kursstarterna i första hand i augusti och januari. Sök i god tid!

Länk till Ansökningsblanketten

Studier i annan kommun
Interkommunal ersättning är den kostnad hemkommunen betalar till den kommun du ska studera i. Du måste därför först lämna ansökan om studier till hemkommunen som sedan ska fatta beslut och godkänna utbildningen. Gäller inte mellan Sölvesborg och Bromölla.

Kostnad för att studera
All undervisning är avgiftsfri. Läroböckerna för gymnasiestudier bekostar du själv. Läroböcker för grundläggande vuxenutbildning och orienteringskurs får du låna av skolan.

Du som är under 20 år och studerar på heltid
Du får studiehjälp (se CSN:s hemsida för info) t.o.m. första halvåret det år du fyller 20 år.

Kvällskurser
Är du intresserad av att läsa något ämne på kvällstid, kontakta oss på expeditionen. Finns det tillräckligt många intresserade har vi möjlighet att anordna en kurs!

Ledighet för studier
Du har rätt till studieledighet från arbetet enligt lag! Ingen begränsning finns vad gäller längd eller studieinriktning. Tala med din arbetsgivare om ledighet i god tid!

----------------------------------------------------------

Studievägledning
Du är välkommen att besöka eller ringa studie- och yrkesvägledarna och beställa tid för vägledning och personlig studieplanering.

Lena Limsund
0456-81 66 95 

Marie Knese
0456-81 66 98


Studievägledning tider:
 

​Telefontider
Måndag 08:00 - 09:30    Marie
Tisdag    08.00 - 09.30    Lena
                14.00 - 15.30      Marie
Onsdag   13.00 - 15.00     Lena
Torsdag  08.00 - 09.30   Marie
Fredag    08.00 - 09.30   Lena

Marie telefonnr 0456-81 66 98

Lena telefonnr 0456-81 66 95

Välkommen att ringa!     


---------------------------------------------------------


Studieomfattning
Varje ämne/kurs ger ett visst antal gymnasie-/studiestödspoäng. För att vara heltidsstuderande behöver du 20 poäng/vecka, totalt 400 poäng. Du väljer själv om du vill studera hel- eller deltid. Din ersättning från CSN blir i motsvarande omfattning.

Prövning
Prövning innebär att du studerar hemma på egen hand för att komplettera eller höja dina betyg. Du redovisar dina kunskaper till din handledare, oftast genom ett skriftligt prov. Dina kunskaper mäts efter den för kursen föreskrivna kursplanen. Kostnaden för en prövning är 500 kr/kurs. Prövning anordnas vid fyra tillfällen/år.

För att göra prövning kontakta vår vägledare.

Validering 
För dig som har erfarenhet eller kunskaper inom ett yrkesområde men ej betyg eller intyg på detta. Vi undersöker möjligheten för dig. Kontakta vår vägledare för mer information.

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se