Orienteringskurs

Är du osäker på var du befinner dig kunskapsmässigt eller på vad du vill läsa? 

Vi kan erbjuda dig en tio veckors orienteringskurs (200 poäng), där du kan prova olika ämnen. Under utbildningen kan du också få vägledning om vad som passar dig och din framtid bäst.

Du kan läsa orienteringskurs på såväl grundläggande som gymnasial nivå.

En orienteringskurs skall ha ett eller flera av följande syften

  • medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, 
  • ge ökade studietekniska färdigheter,
  • utgöra en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,
  • ge tillfälle till bedömning av en studerandes kunskaper och färdigheter inom olika kunskapsområden i förhållande till kursplanens mål och andra kunskapskrav.

De flesta fackföreningar godkänner att man som arbetslös läser med bibehållen A-kassa, i annat fall kan du söka studiestöd.

För mer information kontakta:
Susanne Fransson 0456-81 66 85

Lena Limsund 0456-81 66 95 

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se