Gymnasiala Kurser

Gymnasial vuxenutbildning ger motsvarande kompetens och behörighet som kurser på gymnasieskolan. Kurserna är kostnadsfria men du får som kursdeltagare själv stå för litteraturkostnader. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt med sökande.  

Utbildningen är uppbyggd av fristående kurser. Du bestämmer själv hur många ämnen/kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Kurserna kan kombineras så att de leder fram till en gymnasieexamen. Slutbetyget måste innehålla samtliga kärnämnen plus fritt valda kurser.

Efter varje avslutad kurs får du betyg enligt följande skala: Fem godkända steg E, D, C, B, A och ett underkänt steg F.

_________________________________________________

Kursutbud hösten 2021
Klicka på kursnamnen för att läsa enkla kursbeskrivningar. För mer detaljerad information, läs mer på Skolverkets hemsida.
Alla gymnasiekurser finns i distans- eller flexibla former.

Kurser på gymnasienivå
Gy-poäng

Digitalt skapande 1 
Data Grund Orienteringskurs 
Engelska 5 
Engelska 6 
Etnicitet och kulturmöten 
Historia 1a1
Historia 1a2
Historia 1b
Historia 2a

100
100
100
100
100
50
50
50
100

100

Matematik 1a 
Matematik 1b 
Matematik 2a 
Matematik 2b 
Matematik 3b

100
100
100
100
100
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
50
50
100
100
50
50
50
Religion 1  50
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1ab
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


Kontakta våra vägledare om kursen du är intresserad av inte finns med på kurslistan. Vi har möjlighet att erbjuda dig kursen på distans eller i annan flexibel form även om den inte ingår i vårt kursutbud.

_________________________________________________

Ansökan och antagning

Ansökningsblanketter 

Du kan skicka in ansökan till Vuxenutbildningens gymnasiala kurser under hela året, men ansökningstiden är främst i maj och december. 

__________________________________________________

OBS!
Tidigare har betyg skickats hem automatiskt efter varje avslutad kurs som man läser på NTI och Hermods. Detta är nu ändrat och eleverna måste själva begära ut sina betyg när man är klar med 
ALLA kurser (ej efter varje enskild kurs). Eleven ska maila sitt personnummer, namn och vilken adress som betyget ska skickas till.

Kontakta adm: camilla.johansson@sbkf.se

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

Studietips

Studietips att ta del av 

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se