Gymnasiala Kurser

Gymnasial vuxenutbildning ger motsvarande kompetens och behörighet som kurser på gymnasieskolan. Kurserna är kostnadsfria men du får som kursdeltagare själv stå för litteraturkostnader. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt med sökande.  

Utbildningen är uppbyggd av fristående kurser. Du bestämmer själv hur många ämnen/kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Kurserna kan kombineras så att de leder fram till en gymnasieexamen. Slutbetyget måste innehålla samtliga kärnämnen plus fritt valda kurser.

Efter varje avslutad kurs får du betyg enligt följande skala: Fem godkända steg E, D, C, B, A och ett underkänt steg F.

_________________________________________________

Kursutbud hösten 2019
Klicka på kursnamnen för att läsa enkla kursbeskrivningar. För mer detaljerad information, läs mer på Skolverkets hemsida.
Alla gymnasiekurser finns i distans- eller flexibla former.

Kurser på gymnasienivå
Gy-poäng
Engelska 5 (distans/grupp)
Engelska 6 (distans/grupp)
100
100
100
Matematik 1a (distans)
Matematik 1b 
Matematik 2a 
Matematik 2b 
100
100
100
100
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
50
50
100
Psykologi 1 (flex/distans)
Psykologi 2a (flex/distans)
Psykologi 2b (flex/distans)
50
50
50
Religion 1 (flex/distans)
Religion 2 (flex/distans)
50
50
Etnicitet och kulturmöten (flex/distans) 50
Sociologi (flex/distans)
100
100
100
100
100
100
100
Ungdomskulturer  (flex/distans)
100


Kontakta våra vägledare om kursen du är intresserad av inte finns med på kurslistan. Vi har möjlighet att erbjuda dig kursen på distans eller i annan flexibel form även om den inte ingår i vårt kursutbud.

_________________________________________________

Ansökan och antagning

Ansökningsblanketter 

Du kan skicka in ansökan till Vuxenutbildningens gymnasiala kurser under hela året, men ansökningstiden är främst i maj och december. 

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

Studietips

Studietips att ta del av 

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se