Grundläggande Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som vill få kunskaper och betyg på grundskolenivå. Du gör en övergripande individuell studieplanering tillsammans med din studie- och yrkesvägledare i samband med att du skriver in dig. I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Vi arbetar individanpassat för att du i viss mån ska kunna kombinera studierna med arbete eller praktik. Vi erbjuder kurser i engelska, matematik, dator, svenska, svenska som andraspråk, och samhällskunskap. 

Det finns lärare tillgängliga för att ge dig handledning eller undervisning. Du väljer om du vill läsa ett ämne i taget eller flera ämnen samtidigt, du kan även läsa på gymnasienivå samtidigt som du läser på Gruv.

Du kan välja att bara läsa in de kurser som du behöver och/eller är intresserad av. Du kan uppdatera dina kunskaper utan att betygsättas i en Orienteringskurs, men efter avslutad ordinarie kurs får du betyg.

Fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg  F

___________________________________________________________

Kurser på grundläggande vuxenutbildning
Klicka på kursnamnen nedan för kortfattad presentation.
Antagning var femte vecka.

Grundläggande kurser

Engelska

Matematik

Svenska

Svenska som andraspråk

Samhällskunskap

Data orientering


Dessutom finns möjlighet för dig att att studera Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Kemi, Fysik samt Hem- och konsumentkunskap på grundläggande nivå.

>>> Läs mer om Komvux på Grundläggande nivå på Skolverkets hemsida
 

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se