Grundläggande Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som vill få kunskaper och betyg på grundskolenivå. Du gör en övergripande individuell studieplanering tillsammans med din studie- och yrkesvägledare i samband med att du skriver in dig. I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Vi arbetar individanpassat för att du i viss mån ska kunna kombinera studierna med arbete eller praktik. Vi erbjuder kurser i engelska, matematik, dator, svenska, svenska som andraspråk, och samhällskunskap. 

Det finns lärare tillgängliga för att ge dig handledning eller undervisning. Du väljer om du vill läsa ett ämne i taget eller flera ämnen samtidigt, du kan även läsa på gymnasienivå samtidigt som du läser på Gruv.

Du kan välja att bara läsa in de kurser som du behöver och/eller är intresserad av. Du kan uppdatera dina kunskaper utan att betygsättas i en Orienteringskurs, men efter avslutad ordinarie kurs får du betyg.

Fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg  F

___________________________________________________________

Kurser på grundläggande vuxenutbildning
Klicka på kursnamnen nedan för kortfattad presentation.
Antagning var femte vecka.

Grundläggande kurser

Engelska

Matematik

Svenska

Svenska som andraspråk

Data orientering


>>> Läs mer om Komvux på Grundläggande nivå på Skolverkets hemsida

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se