Direktion

Ledamöter i Direktionen 2019-2022

Ordinarie

Jenny Önnevik, ordf (S)
Louise Erixon (SD)
Roine Olsson (S)
Stig Gerdin (Alt)

Ersättare

Charlotte Söderlund (L)
Kith Mårtensson (M)
Viveka Olofsson (S)
Magnus Persson (SD)
 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se