Buss- & tågkort

Elever som är folkbokförda i Bromölla eller Sölvesborg och som ska gå gymnasieskola i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby får sina buss/tågkort via skolan. Gäller även elever på Klaragymnasiet i Olofström. Ansökan lämnas ej till SBKF.

Alla andra elever utom ovan nämnda ska lämna in ansökan till SBKF.

Skånetrafiken skickar kortet hem till eleven. Behöver man även Blekingekort hämtas detta på Tunnbyskolan, Storgatan 69 A i Bromölla.

Elev behåller Skånetrafikens kort varje läsår, men det måste skickas in en ansökan som skall godkännas inför varje nytt läsår.

Har resekortet slutat fungera eller har tappats bort, så kostar det 300:- att få ut ett nytt.

Ansökan om nytt kort (både Skånetrafikens och Blekingetrafikens) görs hos den skola man fick kortet ifrån eller hos SBKF om man fick kortet därifrån.

Information från Skånetrafiken:

Det går tyvärr inte att skriva namn på baksidan av Skånetrafikens nya kort för skolbiljetten med vanlig penna.

Skånetrafiken kräver inte att eleven fyllt i sitt namn för att få åka.

Det är ok att sätta en bit tejp på baksidan och skriva sitt namn eller använda permanent märkpenna

Ansökningsblanketter för erhållande av kontant resetillägg och inackorderings-bidrag rekvireras hos:

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund
tel. 0456-81 66 93
​072-15 81 822
epost: camilla.johansson@sbkf.se
eller via vår hemsida
www.sbkf.se

 Ansökningsblankett »

Handläggare
Camilla Johansson
Tel: 0456-81 66 93
​072-15 81 822
E-post: camilla.johansson@sbkf.se

Busskort/Inackorderingsbidrag till gymnasieelever
Från och med måndag 25 november flyttar jag från Bromölla/Tunnbyskolan till Sölvesborg/TLC.

Ansökan kan antingen mailas, lämnas på TLC eller skickas till:

Vuxenutbildningen
Camilla Johansson
Skånevägen 21
294 34  SÖLVESBORG

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se