Hem

Uppdaterad information om matersättning för april och maj månad 2021 för elever på Furulundsskolan och elever som är folkbokförda i Sölvesborgs eller Bromölla kommun och studerar vid annan gymnasieskola

Uppdaterad 2021-04-30:

Undantag av distansundervisning är elever på introduktionsprogrammen (IMA och IMS) och gymnasiesärskolan. Dessa elever har närundervisning och får skollunch som vanligt under perioden vilket innebär att de inte kan ansöka om matersättningen. 

Matersättning för april månad 2021:

Ni som redan har ansökt om ersättning för någon av perioderna dec 2020 – mars 2021 kommer automatiskt att få 150 kr insatt på ert angivna konto i slutet april 2021. Ingen ny ansökan behöver lämnas in.

Ni som inte har ansökt om ersättning tidigare kan senast den 9 maj ansöka om ett engångsbelopp på
150 kr för april månad 2021.

Ansökan görs med ett mail till: forbundet@sbkf.se med uppgifter om

  • Elevens för- och efternamn och personnummer
  • Elevens klass, skola och skolkommun
  • Kontouppgifter till kontot matersättningen ska betalas ut till dvs. kontoinnehavarens namn, kontonummer inklusive clearingsnummer och namnet på banken

Om SBKF behöver kontakta dig görs det via den e-postadress du skickar in ansökan ifrån.

Insättning av pengar till angivet konto görs senast i maj 2021.

Matersättning för maj månad 2021:

Ni som redan har ansökt om ersättning för någon av perioderna dec 2020 – april 2021 kommer automatiskt att få 180 kr insatt på ert angivna konto i slutet maj 2021. Ingen ny ansökan behöver lämnas in.

Ni som inte har ansökt om ersättning tidigare kan senast den 13 juni ansöka om ett engångsbelopp på
180 kr för maj månad 2021.

 

 

Ansökan görs med ett mail till: forbundet@sbkf.se med uppgifter om

  • Elevens för- och efternamn och personnummer
  • Elevens klass, skola och skolkommun
  • Kontouppgifter till kontot matersättningen ska betalas ut till dvs. kontoinnehavarens namn, kontonummer inklusive clearingsnummer och namnet på banken

Om SBKF behöver kontakta dig görs det via den e-postadress du skickar in ansökan ifrån.

Insättning av pengar till angivet konto görs senast i juni 2021.

 

Om du har frågor kan du kontakta förbundskansliet via e-post forbundet@sbkf.se                         
eller ring 0456 - 81 66 53.

 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se