Hem

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp till två tredjedelar av eleverna undervisas på plats i skolan.

Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa Smittskydd Blekinge rekommendation som berör hela vårterminen 2021. Regelbundna avstämningar kommer ske under våren för att anpassa beslut om närundervisning till rådande smittspridningsläge.

Furulundsskolan har också valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation. Mer information hittar du på deras webbplats

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Lunch

Beslut kommer inom kort angående lunch under distansundervisningen.

___________________________________________________________
 

Matersättning för mars månad 2021:

Ni som redan har ansökt om ersättning för någon av perioderna dec 2020 – feb 2021 kommer automatiskt att få 390 kr insatt på ert angivna konto i slutet av mars 2021. Ingen ny ansökan behöver lämnas in.

Ni som inte har ansökt om ersättning tidigare kan senast den 15 april ansöka om ett engångsbelopp på
390 kr för mars månad 2021.

Ansökan görs med ett mail till: forbundet@sbkf.se med uppgifter om

  • Elevens för- och efternamn och personnummer
  • Elevens klass, skola och skolkommun
  • Kontouppgifter till kontot matersättningen ska betalas ut till dvs. kontoinnehavarens namn, kontonummer inklusive clearingsnummer och namnet på banken

Om SBKF behöver kontakta dig görs det via den e-postadress du skickar in ansökan ifrån.

Insättning av pengar till angivet konto görs i slutet av april 2021.

 

Information om eventuell fortsättning av matersättning efter mars månad kommer i början av v. 15.

Om du har frågor kan du kontakta förbundskansliet via e-post forbundet@sbkf.se              
eller ring 0456 - 81 66 53.

 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se