Hem

Kombinerad när- och fjärrundervisning fram till sportlovet!

Efter rekommendation av Smittskydd Blekinge kommer cirka en tredjedel av skolans elever vara på plats fram till sportlovet. Studierna kombineras av när- och fjärrundervisning. Under sportlovet har man uppföljning av smittläget och fattar nytt beslut.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att cirka 30 procent av eleverna undervisas på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor fram till sportlovet. Detta för att hinna utvärdera effekterna på smittspridningen i länet. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

En årskurs i taget kommer ha närundervisning fram till vecka 8 då det är sportlov.

"Det är väldigt positivt att våra elever kan börja återgå till viss undervisning på plats från och med nästa vecka. Undervisning som sker på skolan är det bästa för elevernas kunskapsinhämtning och trygghet", säger Roger Svanberg, utbildningschef.

Undantag från beslutet

Som tidigare ska särskolan, introduktionsprogrammen samt språkintroduktion inte ha undervisning på distans. Undantag från beslutet kan förekomma vad gäller vissa program.

"Alla elever och program har inte samma förutsättningar och undantag från beslutet kan förekomma. Som elev och vårdnadshavare får man mer information från ansvarig rektor", säger utbildningschef Roger Svanberg.

Elever och vårdnadshavare får mer information via V-klass.

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se