Hem

Matersättning för elever på Furulundsskolan eller annan gymnasieskola för tiden 7 december 2020 – 15 mars 2021 efter beslut i direktionen 210128

Alla gymnasieelever som går på Furulundsskolan eller är folkbokförda i Sölvesborgs eller Bromölla kommun och som studerar på annan gymnasieskola och just nu omfattas av den tillfälliga fjärr- och distansundervisningen kan nu via Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund, SBKF, ansöka om matersättning för perioden 7 december 2020 – 29 januari 2021 och 1 februari – 28 februari 2021.


Vi återkommer med information om sista ansökningsdatum för period efter 28 februari 2021.

 

Undantag av distansundervisning är elever på introduktionsprogrammen (IMA och IMS) och gymnasiesärskolan. Dessa elever har närundervisning och får skollunch som vanligt under perioden vilket innebär att de inte kan ansöka om matersättningen. 

Matersättning för perioden 7 dec 2020 – 29 jan 2021:

Ni som redan har ansökt om ersättning för perioden 7 dec – 21 dec och har fått 360 kr, kommer att få en utbetalning på ytterligare 450 kr, som är matersättning för perioden 11 jan – 29 jan.

Ni som inte har ansökt om ersättning för perioden 7 dec – 21 dec kan senast den 15 februari ansöka om ett engångsbelopp på 810 kr, och då innefattar det ersättning för hela perioden 7 dec – 29 jan.

Ansökan görs med ett mail till: forbundet@sbkf.se med uppgifter

  • Elevens för- och efternamn och personnummer
  • Elevens klass, skola och skolkommun
  • Kontouppgifter till kontot matersättningen ska betalas ut till dvs. kontoinnehavarens namn, kontonummer inklusive clearingsnummer och namnet på banken

Om SBKF behöver kontakta dig görs det via den e-postadress du anger vid ansökan.

Alla utbetalningar görs under februari månad.

 

Matersättning för perioden 1 feb – 15 mars 2021:

Ni som har distans/fjärrundervisning under perioden 1 feb – 15 mars 2021 kan ansöka om matersättning för de dagar som man har haft/kommer att ha distans/fjärrundervisning under februari månad.
Sista dag för att ansöka om matersättning för perioden 1 – 28 februari är den 28 feb.

Vi återkommer med information om sista ansökningsdatum för period efter 28 februari 2021.

 

I ansökan ska det anges vilka datum i februari månad som man har distans/fjärrundervisning för att få beviljat matersättning. Matersättningen är 30 kr/distans/fjärrundervisningsdag.

Har man sökt och fått beviljat matersättning för period i dec 2020 – jan 2021 så räcker det att man anger datum för distans/fjärrundervisning samt elevens namn, skola, klass och personnummer i ansökan.

Har man inte tidigare sökt eller fått beviljat matersättning så ska ansökan förutom datum för distans/fjärrundervisning innehålla:

  • Elevens för- och efternamn och personnummer
  • Elevens klass, skola och skolkommun
  • Kontouppgifter till kontot matersättningen ska betalas ut till dvs. kontoinnehavarens namn, kontonummer inklusive clearingsnummer och namnet på banken

Ansökan görs med ett mail till: forbundet@sbkf.se

Beslut om eventuell fortsättning av matersättning efter 15 mars tas i direktionen den 10 mars 2021.

Om du har frågor kan du kontakta förbundskansliet via e-posten du skickar in din ansökan eller på telefon 0456- 81 66 53.

 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se