Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ställer om till digital undervisning från och med onsdag 18 mars

Sölvesborg och Bromölla kommunalförbund har idag, tisdag 17 mars, tagit beslut om att ställa om undervisning inom
 
Furulundskolan samt vuxenutbildningen till distans- och/eller fjärrundervisning från och med imorgon onsdag 18 mars.
Regeringen meddelande under förmiddagens presskonferens att man rekommenderar att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska bedriva fjärr- och distansundervisning from 18 mars 2020 för att minska smittspridning av det nya coronaviruset, covid-19.
 
Enligt Länsstyrelsen syftar rekommendationen till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.
Huvudmannen för gymnasie- och vuxenutbildningen inom SBKF tog beslut om omställning till distans- och fjärrundervisning under tisdagen. Beslutet är förankrat i de bägge kommunerna Sölvesborg och Bromölla.
 
Lärare, elev och vårdnadshavare kommer informeras under tisdag eftermiddagen.
- Vi känner oss trygga med allt vad omställningen innebär för personal och elever på Furulundskolan och vuxenutbildningen säger Roger Svanberg utbildningschef SBKF.
- Vi har hög digital kompetens bland personalen och sedan tidigare lärplattformar för gymnasieutbildning och på vuxenutbildningen arbetar man redan idag med distansundervisning.
 
Beslutet innebär att undervisning kommer ske i andra former än de traditionella, med utgångspunkt i att eleverna följer sitt ordinarie schema. Specifika lösningar för varje kurs och ämne hanteras separat, såväl teoretiska som praktiska.
- Det är viktigt att poängtera att elever och vårdnadshavare har ett ansvar att följa de instruktioner som förmedlas via respektive lärare så att det inte blir ett kunskapstapp avslutar Roger Svanberg.
 
Kontakt:
Roger Svanberg, Utbildningschef 
0456-81 66 71
roger.svanberg@sbkf.se
 
Paul Andersson, Ordförande Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden
0456-81 61 23
paul.andersson@solvesborg.se

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se