Historia

1999 beslutade Bromölla och Sölvesborg att bilda en gemensam organisation för att driva gymnasieskola och vuxenutbildning. Det ledde till bildandet av ett kommunalförbund som påbörjade sin verksamhet i januari 2000 och kallades i dagligt tal för gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg. Efter ett par år började förbundet även driva gymnasiesärskola.

2005 beslutade samma kommuner att bilda en systerorganisation med serviceuppdrag inom IT och Lönesystem. Det startade i januari 2006 som kommunalförbund med namnet Samverkansförbundet Bromölla-Sölvesborg. Förbundets uppgifter utökade efterhand så att det 2009 även omfattade ett kommungemensamt lönekontor, Städfunktion och Måltidsverksamhet.

2010 gjordes en översyn av organisationerna som ledde till att kommunerna beslutade avveckla Samverkansförbundet och föra över dess verksamheter till gymnasieförbundet som från 2011 bytte namn till Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund.

I dagsläget servar vi de bägge ägarkommunerna samt bolag och andra kommunalförbund som de äger. Förbundet har verksamhet i både Bromölla och Sölvesborg och tillsammans är vi ungefär 300 anställda.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se