Kontakt Lärare

Gymnasial och grundläggande utbildning vuxenutbildning

Helena Axelsson
Lärare 
0456-81 66 89 
helena.axelsson@skola.sbkf.se
Susanne Bengtsson
Lärare
0456-81 66 89 
susanne.bengtsson@skola.sbkf.se
Liselott Cammerudh
Lärare
0456-81 66 85
liselott.cammerudh@skola.sbkf.se
Susanne Fransson
Lärare 
0456-81 66 85 
susanne.fransson@skola.sbkf.se
Maria Garney 
Lärare 
0456-81 66 89
maria.garney@skola.sbkf.se
Maria Patriksson Mircevska
Lärare 
0456-81 66 85
maria.patrikssonmircevska@skola.sbkf.se
Pernilla Olsson
Lärare 
0456-81 66 85
pernilla.olsson@skola.sbkf.se
Carina Åshage
Lärare 
0456-81 66 89 
carina.ashage@skola.sbkf.se


Särskild utbildning för vuxna

Ola Kindberg
Lärare
0456-81 66 56 
ola.kindberg@skola.sbkf.se
Mikael Norlin
Lärare

0456-81 66 56
mikael.norlin@skola.sbkf.se

Utbildning i Svenska för invandrare

Åsa Andersson
Lärare
0456-81 66 83
asa.andersson@skola.sbkf.se
Anne-Marie Axelsson
Lärare
0456-81 66 83
anne-marie.axelsson@skola.sbkf.se
Lina Hermansson
Lärare 
0456-81 66 83 
lina.hermansson@skola.sbkf.se
Peter Svensson
Lärare
0456-81 66 83
peter.svensson@skola.sbkf.se
David Skog
Lärare 
0456-81 66 83 
david.skog@skola.sbkf.se


Yrkesvux

Glenn Ernström
Pedagogisk ledare 
0456-81 66 96
glenn.ernstrom@skola.sbkf.se


Speciallärare

Martina Ågren
Speciallärare 
0456-81 66 79
martina.agren@skola.sbkf.se

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se