Studievägledare

Välkomna till studie- och yrkesvägledning på Vuxenutbildningen Sölvesborg-Bromölla!

Hos oss får du bl.a hjälp och information om kurser, utbildningar, betyg, yrken/arbetsmarknad, behörighet och studiefinansiering. Vårt mål är att du ska kunna göra väl avvägda och självständiga beslut vad gäller yrken och studier, för att du ska kunna nå dit du önskar.

Studie- och yrkesvägledningen är öppen för alla vuxna i Sölvesborg och Bromölla kommun. Du kan nå oss på telefon och mejl eller besöka oss på plats på TLC i Sölvesborg.

Lena Limsund
Studie- och yrkesvägledare
0456-81 66 95 
072-15 81 819 
lena.limsund@sbkf.se


                 Lena Limsund SYV på Vuxenutbildningen

___________________________________________________________

Studievägledning tider:

​Telefontider

Måndag 08:00 - 09:30
Tisdag    15:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 09:00
Fredag   08:00 - 09:30

Drop-in tider
Tisdag    08:00 - 09:30

Onsdag  13:00 - 15:00  

__________________________________________________________

Slutbetyg eller gymnasieexamen?

Slutbetyget kommer 1/7 2015 ersättas av gymnasieexamen. För mer information om detta se länkar nedan. Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare för planering av slutbetyg/gymnasieexamen.

>>> Yrkesförberedande examen

>>> Högskoleförberedande examen

>>> Slutbetyg eller gymnasiexamen

__________________________________________________________

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler. Den möjligheten skulle ha upphört den 1 juli 2020, men på grund av det rådande läget har regeringen beslutat att förlänga övergångsbestämmelserna. Det är nämligen i nuläget inte möjligt att få slutbetyg från komvux i många kommuner eftersom prövningar ställs in på grund av covid-19.

– Med spridningen av covid-19 har möjligheten till prövning för betyg i komvux ställts in i många kommuner. Därmed riskerar eleverna att behöva studera längre för att uppnå behörighet till högre studier. För att elever som siktar mot att få slutbetyg inte ska drabbas förlängs nu möjligheten att utfärda betyg från komvux på gymnasial nivå i ytterligare ett år fram till och med den 1 juli 2021, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Äldre bestämmelser om behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

 

 

 

Tips om utbildningar

Yrkesutbildningar

Här hittar du info om Yrkesutbildningar

>>> Skåne  Nordost Yrkesutbildningar

>>> Yrkes SFI

 

Högskoleprov

Vår och höst kan du göra Högskoleprov. Anmäl dig i tid.

Gå direkt till:

Snabblänkar

 

Studievägledning

Program- och kurskataloger

Välkommen till Vuxenutbildningen för att hämta program- och kurskataloger från många av Sveriges universitet och högskolor. 

 

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se