Gymnasiala Kurser

Gymnasial vuxenutbildning ger motsvarande kompetens och behörighet som kurser på undomskolans nationella program. Kurserna är kostnadsfria men du får som kursdeltagare själv stå för litteraturkostnader. Kurser startar i den mån det finns tillräckligt med sökande.  

Utbildningen är uppbyggd av fristående kurser. Du bestämmer själv hur många ämnen/kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Kurserna kan kombineras så att de leder fram till en gymnasieexamen. Slutbetyget måste innehålla samtliga kärnämnen plus fritt valda kurser.

Efter varje avslutad kurs får du betyg enligt följande skala: Fem godkända steg E, D, C, B, A och ett underkänt steg F.

_________________________________________________

Kursutbud hösten 2018

Klicka på länkarna för att läsa enkla kursbeskrivningar. För mer detaljerad information, läs mer på Skolverkets hemsida.

Kurser på gymnasienivå

Gy-poäng

Digitalt skapande 1 100

Engelska 5
Engelska 6
Engelska 

100
100
100

Etnicitet och kulturmöten 100
Geografi 1 100
Historia 1b 100

Information och kommunikation 1

100

Matematik 1b
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 4
Matematik 5 

100
100
100
Distans via NTI
Distans via NTI

Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2

100
100

Data Orienteringskurs Ind
Psykologi 1
Psykologi 2b
50
50
Religion 1 50

Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2

100
100

Sociologi 100
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
100
100
100

Svenska som andra språk 1
Svenska som andra språk 2
Svenska som andra språk 3

100
100
100

Ungdomskulturer   100


Kontakta våra vägledare om kursen du är intresserad av inte finns med på kurslistan. I samverkan med övriga kommuner i regionen kan vi ha möjlighet att erbjuda dig kursen på distans eller i annan flexibel form även om den inte ingår i vårt kursutbud.

_________________________________________________

Ansökan och antagning

Ansökningsblanketter 

Du kan skicka in ansökan till Vuxenutbildningens gymnasiala kurser under hela året, men ansökningstiden är främst i Maj och December. Sista ansökningsdag till våren 2019 är den 8 Dec.

 

Gå direkt till:

Snabblänkar

Studietips

Studietips att ta del av 

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se