Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Ledamöter i nämnden 2019-2022

Ordinarie


Paul Andersson, ordf (M)
Elisabeth Stenberg-Michalski (S)
Anneli Rosenqvist (S)
Casper Borgström (SD)
Marcus Ekdahl (V)
Karolina Widerberg (SD)
Sten-Yngve Södergren (M)
Peter Svensson (S)
Filip Persson (SD)
Mathias Gerdin (AltBr)

Ersättare

Martin Holmstedt (M)
Engla Westlund (S)
Arne Alfredsson (S)
Niklas Joelsson (M) 
Carina Ahlgren (C)
Klas Johansson (SD)
Glenn Nilsson (M)
Tommy Höppner (S)
Patrik Karlsson (-)
Uffe Sterner (V)

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se