Årsredovisning

Förbundet gör två delårsbokslut per år, per den 30 april och den 30 augusti, samt ett årsbokslut.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se