Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag avseende de merkostnader ett boende utanför föräldrahemmet innebär då gymnasiestudier på annan ort genomförs, skollagen 15 kap 32§.

Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i Bromölla eller Sölveborgs kommuner och i tid längst fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Bidrag lämnas endast vid inackordering för studier på gymnasial nivå bedrivna vid gymnasieskola inom det offentliga skolväsendet.

Avståndet till studieorten skall vara minst 40 km för att bidrag ska lämnas eller att resan till och från skolan överstiger 3 timmar per dag.

Bidraget är 1 550:-/mån för läsåret 2019/2020. Man kan ej erhålla biljett samtidigt som man har inackorderingsbidrag.

OBS!!


Elever som blir mottagna i andra hand är inte berättigade till inackorderingsbidrag enligt skollagen 16 kap 47 §.

Ansökningsblankett »

Mer information

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund/Vuxenutbildningen
Besöksadress:
Storgatan 69 A (Tunnbyskolan)
295 35  BROMÖLLA
Tel: 0456-82 27 53
E-post: camilla.johansson@sbkf.se

Handläggare
Camilla Johansson
Tel: 0456-82 27 53
E-post: camilla.johansson@sbkf.se

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se