Politisk organisation

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbunds politiska styrning utövas av en Direktion som består av 4 förtroendevalda med 2 ledamöter från respektive medlemskommun och en Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd för gymnasie- och vuxenutbildning med 10 förtroendevalda, 5 ledamöter från respektive medlemskommun. 


Ordförande i Direktionen under år 2021
Louise Erixon (SD)
e-post: louise.erixon@solvesborg.se

Vice Ordförande
Jenny Önnevik (S)
e-post: jenny.onnevik@bromolla.se

Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Paul Andersson (M)
e-post: paul.andersson@solvesborg.se

1:e vice ordförande
Elisabeth Stenberg Michalski (S)
e:post: elisabethstenberg_m@hotmail.com

2:e vice ordförande
Annelie Rosenqvist (S)
e-post: anneli.rosenqvist@skola.solvesborg.se

 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se