Politisk organisation

Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbunds politiska styrning utövas av en Direktion som består av 4 förtroendevalda med 2 ledamöter från respektive medlemskommun.


Ordförande i Direktionen under år 2022:
Jenny Önnevik (S)

e-post: jenny.onnevik@bromolla.se

 

Vice Ordförande:
Louise Erixon (SD)
e-post: louise.erixon@solvesborg.se

 

 

 

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se