Ekonomi

Förbundet omsätter ca 240 Mkr och har ca 360 anställda.

Kostnaden för förbundets verksamhet som inte täcks genom särskilda bidrag eller på annat sätt, fördelas mellan medlemskommunerna i förhållande till invånarantalet den 31 december två år före aktuellt verksamhetsår.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se