IT-enhet

Verksamhetsbeskrivning
 

IT-verksamheten har ansvar för IT-driften, tillhandahåller servrar och lagringsplattform i Sölvesborg och Bromölla kommun med tillhörande förbund och bolag. I verksamheten arbetar 13 personer.

Syftet med verksamheten är att ge medlemskommunerna service och support i sin dagliga IT-miljö.

Kostnad för att bedriva verksamheten under 2015 beräknas bli knappt 15 Mkr. Bromölla kommun betalar 7 Mkr (inkl licenser), Sölvesborg betalar 6 Mkr och ca 2 Mkr regleras internt eller mot kommunala bolag.

Pågående arbete i verksamheten
 

Grundskolan i Bromölla och Gymnasieskolan har under året fått en ny plattform med Windows 7, Office 2012, Exchange 2010 och Lync (chattfunktionen). Gymnasieskolan har också fått Office 365, dvs Office i molnet med möjlighet att komma åt dokument, kalender, e-post mm från Internet. 
 
Installation av trådlösa nätverk som skall ligga till grund för framtida IT-satsningar i skolan fortgår. 
 
I augusti–september har det gjorts satsningar på elevdatorer. s.k. ”en till en” datorer. IT-avdelning har installerat ca 800 elevdatorer under sommaren. 
 
Verksamheten har flera pågående samverkansprojekt i Skåne och Blekinge, uppgradering av BIT-länsnät, SKNO-nät från 1 Gb till 10Gb.
 
Utmaningen är att hantera en allt mer komplex ITmiljö där kraven från verksamheterna ökar. Klyftan mellan verksamheternas system och IT-drift måste överbyggas.
 
Framtida utveckling tjänster i molnet kommer att öka vilket kommer att innebära ökade säkerhetsrisker.

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se