Välkommen till Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Kansliet

Förbundet bedriver verksamhet inom utbildning och service åt Bromölla och Sölvesborgs kommuner. Inom Verksamhetsområde Utbildning driver förbundet gymnasieskola, vuxenutbildning, gymnasiesärskola och ansvarar både för elever som läser i egna skolor och de som läser i skolor utanför kommunerna. Förbundet har fyra egna skolor i Sölvesborg och Bromölla.

Inom Verksamhetsområde Service driver förbundet IT-drift och support, Lönehantering, Städservice- och Måltidsverksamhet i båda kommunerna.

Förbundet har ca 300 anställda och omsätter 250 mkr.

Internt

Här kan du läsa aktuella riktlinjer och policydokument för SBKF:s interna arbete.

>>> Klicka här för att läsa mer

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se