Nyheter

Undervisning på plats för alla elever från skolstarten i augusti

Elever på Blekinges gymnasie- och högstadieskolor kan räkna med att undervisningen återgår till närundervisning fullt ut från och med skolstarten i augusti. Detta enades länets skolchefer...

Dags att ansöka om resekort – skolbiljett inför ht 21 för gymnasieelever från Bromölla ...

Elev behåller sitt Skåne- och/eller Blekingetrafikens kort under hela sin utbildning, men det måste skickas in en ansökan som ska godkännas inför varje nytt läsår för att kortet ska återaktiveras i...

Studentfirande 2021

Furulundsskolans avgångsklasser tar studenten fredag 4 juni. Även i år samsas gamla traditioner med nya rekommendationer vid firandet. Studenterna firas under hela fredagen med anpassade moment som...

Uppdaterad information om matersättning för april och maj månad 2021 för elever på Furu...

Uppdaterad 2021-06-01: Undantag av distansundervisning är elever på introduktionsprogrammen (IMA och IMS) och gymnasiesärskolan. Dessa elever har närundervisning och får skollunch som vanligt under...

Fortsatt kombinerad distans- och närundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

Under hela vårterminen 2021 kan gymnasie- och högstadieeleverna på de kommunala skolorna i Blekinge komma att fortsätta sin undervisning som en kombination av när- och distansundervisning där upp t...

Buss- & tågkort = Resekort

Buss- & tågkort för elever som studerar i annan kommun/friskola.

Vuxenutbildningen 2021

Välkomna till Vuxenutbildningen SBKF. Vi ger dig möjligheter!  Vuxenutbildningens personal kommer att vara tillgänglig efter överenskommelse under vissa veckor under sommaren.    Kurstider ht 21   ...

Gå direkt till:

 

Sölvesborg - Bromölla kommunalförbund | Förbundskansliet | 29480 Sölvesborg | 0456-81 66 53 | sbkf.se | forbundet@sbkf.se